Společnost MAB audit, s.r.o. byla zapsána do OR v lednu roku 1998 a byla jí přidělena licence KAČR č. 293. Navázala na činnost společnosti Müller audit, spol. s r.o., od které převzala klientelu v brněnském, zlínském, olomouckém a pražském regionu. Faktická spolupráce pracovníků obou společností neustala a nadále všichni při své činnosti využíváme společně nabytých zkušeností. Mimo to spolupracujeme s dalšími odborníky, zejména v oblasti daňové, právní a znalecké. V roce 2004 došlo ke změně názvu společnosti z Müller audit Brno, s.r.o. na MAB audit, s.r.o. Další rozvoj společnosti byl v roce 2006 podpořen sloučením společnosti HV office, s.r.o. do nástupnické společnosti MAB audit, s.r.o.

MAB audit, s.r.o. - základní dokumenty, licence, osvědčení

foto

Ing. Milada Vaverková

- je soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování    podniku a v odvětví účetní evidence, stanovené jmenovacím dekretem ze dne 25.2.2000, č.j.   Spr 4036/97.
- auditor, Oprávnění č. 1743
- daňový poradce, evid. č. 000318
  profesní osvědčení, licence, certifikáty
foto

Ing. Pavel Kudlík

- je soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry,   stanovené jmenovacím dekretem ze dne 11.12.2006, č.j. Spr 2019/2005, které bylo dne   9.4.2010 rozšířeno o obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací
  oceňování podniků, pod č.j. Spr 216/2010.
- auditor, Oprávnění č. 2219
  profesní osvědčení, licence, certifikáty
 

Ing. Jiří Lysák

- je soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti,   oceňování podniku, stanovené jmenovacím dekretem ze dne 9.7.2001, č.j. Spr 1875/2001.
  profesní osvědčení, licence, certifikáty
 

Ing. Jiří Havlíček

- je soudním znalcem v oboru ceny a odhady se specializací motorová vozidla, stroje a strojní   zařízení, kancelářská technika, zařízení kanceláří, spotřební zboží, nářadí a nástroje a   strojírenství, odvětví všeobecné se specializací autoopravárenství a technický   stavmotorových vozidel, pro základní obor ekonomika, č.j. Spr 1762/98.