Pro naše klienty zpracováváme ve spolupráci s advokátními kancelářemi kompletní projekty přeměn obchodních společností ve všech jejich variantách:


 • sloučení
 • splynutí
 • rozdělení
 • rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti
 • rozdělení odštěpením sloučením
 • převod jmění na jediného společníka
 • změny právní formy

a to včetně:
 • ekonomického a daňového posouzení záměru přeměny
 • zpracování projektu přeměny
 • zajištění auditorského ověření účetních závěrek
 • zpracování znaleckých posudků zúčastněných společností
 • přípravy valných hromad a zajištění zápisu změn v obchodním rejstříku
 • znaleckého posouzení projektu přeměny