V oblasti auditorské činnosti Vám nabízíme především auditorské ověření:
  • řádných, mimořádných i mezitímních účetních závěrek
  • zahajovacích rozvah
  • pohledávek
  • dotací čerpaných z fondů Evropské UnieAuditorské služby poskytujeme formou
  • průběžného auditu, jehož cílem je spolupráce již v průběhu účetního období a na závěrkových operacích s následným ověřením roční účetní závěrky

Mezi výhody tohoto přístupu patří:

- odborná účetní a daňová pomoc Vašim pracovníkům v průběhu účetního období
- minimalizace vzniku chyb a nedostatků
- včasné odstranění případných chyb a nedostatků
- zefektivnění výsledků auditorské činnosti
- podpora odborného růstu Vašich zaměstnanců

  • jednorázového auditu, kdy auditor přichází do účetní jednotky těsně před koncem a nebo po skončení účetního období.

Jednorázový audit je zpravidla rozdělen do tří částí:

- předaudit v rámci hospodářského roku (identifikace odstranitelných nedostatků)
- účast na fyzických inventurách zásob (materiálu, zboží, výrobků)
- provedení ověření účetní závěrky a podání Výroku auditora.

Z praktické zkušenosti a výše popsaných výhod průběžného auditu považujeme tuto formu spolupráce za přínosnější. Přičemž spolupráce v období delším než jeden rok umožní to, že auditor a auditovaná společnost se lépe poznají a vlastní kontrolní, poradenská a auditorská činnost se zefektivní.