POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ

 
auditorské ověření:
konečné účetní závěrky
mimořádné, mezitímní účetní závěrky
zahajovací rozvahy
pohledávek
dotací čerpaných z fondů Evropské Unie

ocenění:
podniku nebo jeho části
nehmotných aktiv (know-how, ochranných známek...)
cenných papírů (akcií, obligací, finančních derivátů...)
nemovitého majetku (budovy, pozemky, lesní porosty, rybníky a vodní nádrže...)
movitého majetku (stroje a zařízení, motorová vozidla, kancelářská technika...)

poradenství:
ekonomické poradenství
daňové poradenství
účetní poradenství
poradenství v souvislosti s přeměnami obchodních společností

poznámka:
 
firma:
jméno:
tel:
email: